Jrk nr

Ruumi nimetus

Ruumide suurus m²

Ruumide

1 h üüri-hinnad

Käsitöömaja töötubade korraldamisel ruumide 1 h üürihinnad

1

Õppeköök

92

30,00

15,00

2

Õmblusklass

99

23,00

11,00

3

Keraamika õppeklass

79

23,00

10,00

4

Arvuti õppeklass

46

14,00

5,00